เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564

เผยเเพร่เมื่อ 925 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ U2T วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 เวลา 13.30 – 16.30 น.
01 เอกสารสรุปกิจกรรมรายตำบลจากระบบ PBM ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
02 คำสั่งมหาวิทยาลัย ดาวนโหลด
03 สรุปโครงการ U2T จน. 770,000 น.ที่อนุมัติ ดาวน์โหลด
04 สไลด์โครงการ U2T ดาวน์โหลด
Down load  ไฟล์โครงการ https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S31MBauXDP6imWkARMIqs8UnTb_NictI