รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1080 เข้าชม

1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

2) สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลด

3) สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลด