ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5 (15 พฤษภาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 2365 เข้าชม


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร