ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565 (22 เมษายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1646 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร