ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (20 กุมภาพันธ์ 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 2308 เข้าชม

บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมรับฟังชี้แจงการจัดทำเอกสารเสนอขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร