เอกสารประกอบ การประชุม การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 2981 เข้าชม

เอกสารประกอบ การประชุม การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)

  1. แบบความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565) กำหนดส่งวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
  2. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี ดาวน์โหลด
  3. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ กำหนดส่งวันที่ 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
  4. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง กำหนดส่งวันที่ 30 พ.ย. 2561  ดาวน์โหลด
  5. แบบฟอร์มคำของบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563  กำหนดส่งวันที่ 30 พ.ย. 2561  ดาวน์โหลด
  6. ผังความเชื่อมโยงการจัดทำงบบูรณาการ ดาวน์โหลด
  7. ขั้นตอนการออกแบบสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด
  8. แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดส่งวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
  9. Power point นำเสนอ ประชุม การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด