กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1567 เข้าชม