ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอ เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของสำนักงานอธิการบดี (11 มิถุนายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1377 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร