การประชุม เพื่อจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 กุมภาพันธ์ 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 2318 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร