รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 2450 เข้าชม

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Full Screen

 

รายละเอียดเกณฑ์การปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 

Full Screen

 

หนังสือนำส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen