การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม
  • แบบฟอร์มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดาวน์โหลด  PDF (ส่งภายใน 5 มิ.ย. 67)

  • ร่าง ปฏิทินการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ