ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Sakon Nakhon Rajabhat University Announcement Subject : Policy of Non-Acceptance of Gifts in Connection with Duties (No Gift Policy) Fiscal Year 2024

เผยเเพร่เมื่อ 243 เข้าชม
Full Screen
Full Screen