ประชุมตรวจหลักฐาน ข้อมูลยืนยันระบบ THE Impact Ranking 2024 (7 พฤศจิกายน 2566)

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร