ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 พฤศจิกายน 2566)

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร