ประมาณการงบประมาณ การแข่งขันกีฬานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มประมาณการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมาณการแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด