ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 291 เข้าชม
  • แบบฟอร์มการประเมินฯ ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด