ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังของกองนโยบายและแผน (18 เมษายน 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 610 เข้าชม

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังของกองนโยบายและแผน วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร