ประชุมหารือการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank (20 กุมภาพันธ์ 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 747 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการประเมินการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา U-Multirank 2023 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย