การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (SNRU KM share & learn 2022)

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen

Full Screen