การประชุมหารือการเตรียมจัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2565” (28 พฤศจิกายน 2565)

การประชุมหารือการเตรียมจัดงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2565 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร