การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยเเพร่เมื่อ 306 เข้าชม

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.

Full Screen
Full Screen