ประชุมคณะกรรมการจัดอันดับฯ เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลการจัดอันดับ THE  Impact Rankings 2023 ในระบบ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร