ประชุมพิจารณาโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 248 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร