ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ โครงการ Reinventing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (21 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 610 เข้าชม

ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ โครงการ Reinventing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร