ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (18 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 481 เข้าชม

ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.