ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ (18 พฤษภาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 472 เข้าชม

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร