ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 766 เข้าชม

ผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (SNRU KM share & learn 2021)”

Full Screen