ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยเเพร่เมื่อ 410 เข้าชม

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณและแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด