การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยเเพร่เมื่อ 484 เข้าชม

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 2. แผนภาพแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ดาวน์โหลด
 5. ภาคผนวก 1 ดาวน์โหลด
 6. ภาคผนวก 2 ดาวน์โหลด
 7. ภาคผนวก 3 ดาวน์โหลด
 8. ภาคผนวก 4 ดาวน์โหลด
 9. ภาคผนวก 5 ดาวน์โหลด
 10. ภาคผนวก 6 ดาวน์โหลด
 11. ภาคผนวก 7 ดาวน์โหลด
 12. ภาคผนวก 8 ดาวน์โหลด
 13. ภาคผนวก 9 ดาวน์โหลด
 14. ภาคผนวก 10 ดาวน์โหลด