เอกสารกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะสป.อว. วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 567 เข้าชม

เอกสารกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะสป.อว. วันที่ 17 ธันวาคม 2564
1.1 กำหนดการ ผู้เข้าร่วมประชุม ผังการจัดที่นั่ง ดาวน์โหลด
1.2 Powerpoint ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
1.3 จำนวนหมู่บ้านที่ U2T ของจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ ดาวน์โหลด
1.4 จำนวนตำบล U2T ระยะที่ 2  U2T ของจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด