ประชุมจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร (8 ธันวาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 519 เข้าชม

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร