การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 (Sustainable Development Goals: SDGs 2022)

เผยเเพร่เมื่อ 696 เข้าชม
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1029/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565
    (Sustainable Development Goals  : SDGs 2022) ดาวน์โหลด
  • THE Impact Rankings Methodology 2022  ดาวน์โหลด
เรื่องเกี่ยวกับ SDG