ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank

เผยเเพร่เมื่อ 874 เข้าชม

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเกี่ยวกับ U-Multirank