ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2/2564 (4 ตุลาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 902 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2/2564 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเชิญคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการสำรวจความต้องการการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) และเสนอกระบวนการเปิดรับสมัครการจ้างงานเพิ่มเติม ทดแทน (ระยะ 2 เดือน 15 วัน) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เป็นต้น