คำสั่งมอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เผยเเพร่เมื่อ 1101 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 738/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี