การดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 897 เข้าชม
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) ดาวน์โหลด