แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยเเพร่เมื่อ 554 เข้าชม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564