ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี ครั้งที่ 2 (21 พฤษภาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 814 เข้าชม

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร