กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 430 เข้าชม