ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 กันยายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 991 เข้าชม

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร