ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล รายการครุภัณฑ์ – ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 389 เข้าชม

ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล รายการครุภัณฑ์ – ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านจัดทำข้อมูล ดังนี้

  1. รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ – ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. ข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง

จัดส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561