รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

เผยเเพร่เมื่อ 333 เข้าชม

1. รายงานแบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)
(รายงาน 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ) (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด 1 PDF,  ดาวน์โหลด 1 Word

2. บันทึกสรุปสถานะการดำเนินโครงการและแนบไฟล์รายงานผลฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ (รายงาน 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 กิจกรรม) (เอกสารแนบ 2-1 และเอกสารแนบ 2-2) ดาวน์โหลด 2-1 PDF,ดาวน์โหลด 2-1 Word และ ดาวน์โหลด 2-2 PDF, ดาวน์โหลด 2-2 Word