ประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการจัดทำข้อมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 พฤศจิกายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 670 เข้าชม

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 และการจัดทำข้อมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร