ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กันยายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร