รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 902 เข้าชม

รายงานการประชุมสภา วาระรายงานผลการเบิกจ่าย

 2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 
2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
2.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
2.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
2.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
2.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
2.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562