ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2566

เผยเเพร่เมื่อ 1183 เข้าชม

บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01(2)/ว529 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2566 >> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2566 >> ดาวน์โหลด

ขอความกรุณายืนยันและส่งแผนรับนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561