รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 2773 เข้าชม
  • เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน

    1. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
    2. สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลด
    3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลด
    4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ดาวน์โหลด

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลด