เอกสารรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1111 เข้าชม

เอกสารรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 (เอกสารต้นเรื่อง) ดาวน์โหลด

  1. สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 – 2559
    ประเภทงบสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
  2. สรุปยอดคงเหลือหลังการเบิกจ่าย (หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
  3. แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด