ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1250 เข้าชม