คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO
โดย นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ